6

Osteopati är den ursprungliga och

optimala formen inom manuell medicin

7

Osteopati är den ursprungliga och

optimala formen inom manuell medicin

Behandling

Behandling

En behandling börjar alltid med en liten intervju där jag ställer frågor kring Din nuvarande status, vad Du söker för, vilka symtom Du har men även kring tidigare upplevelser av samma eller andra tillstånd.

Det är viktigt för mig att veta då orsakerna till ett problem kan härstamma från saker som hänt långt tidigare.

Efter intervjun så Undersöker jag Dig och därefter bestämmer jag mig för vilken behandlingsmetod som passar Dig just nu.

Jag behandlar Alltid även vid första besöket. Räkna med en dryg timme första gången. Ett återbesök tar ca 45 min. Då krävs inte lika mycket tid för prat.

Hur många behandlingar som krävs är högst individuellt men har Du gått länge med ett besvär så får Du tyvärr räkna med några fler besök. Min strävan är att Du ska bli bra så fort det bara går.

Någonstans mellan 3-10 besök är normalt om jag tvingas att dra ett genomsnitt. Och initialt så brukar jag ha ca en vecka mellan de första besöken. Senare då processen är igång kan man glesa ut dessa.

Investeringen för ett besök är 975:-
Investeringen för Guidning/livssamtal är 1.195:- (läs mer under fliken ”Guidning/livssamtal)

OBS! Betalning sker med swish eller kontant!

Avbokning måste ske senast 24 timmar innan utsatt tid. Annars debiteras Du för besöket.