6

Osteopati är den ursprungliga och

optimala formen inom manuell medicin

7

Osteopati är den ursprungliga och

optimala formen inom manuell medicin

Kraniosakralutbildning

Kraniosakralutbildning

Jag har från och med i år glädjen att tillsammans med Bröderna Jörgen och Christer Tranberg starta en utbildning i Stockholm inom Kraniosakralterapi. Bröderna Tranberg har sedan 90-talet drivit utbildning inom denna gren av manuell medicin, sprungen ur osteopatin.

Du som är intresserad av denna utbildning ska gå in på Bröderna Tranbergs hemsida www.tranbergs.se och läsa mer samt
anmäla er där.

Nästa Steg 3 (av 7) i Kraniosakralterapiutbildningen är 27-30 april på Hellasgården strax utanför Stockholm