6

Osteopati är den ursprungliga och

optimala formen inom manuell medicin

7

Osteopati är den ursprungliga och

optimala formen inom manuell medicin

Kraniosakralutbildning

Kraniosakralutbildning

Jag har från och med i år glädjen att tillsammans med Bröderna Jörgen och Christer Tranberg starta en utbildning i Stockholm inom Kraniosakralterapi. Bröderna Tranberg har sedan 90-talet drivit utbildning inom denna gren av manuell medicin, sprungen ur osteopatin.

Steg 1 (av 7) till Diplomerad Kraniosakralterapeut kommer att starta i oktober i år.

6-9 juni närmare bestämt. Anmälan sker till Bröderna Tranberg eller till info@michaelosteopat.com

Mer info uppdateras här…