6

Osteopati är den ursprungliga och

optimala formen inom manuell medicin

7

Osteopati är den ursprungliga och

optimala formen inom manuell medicin

Kraniosakralutbildning

Kraniosakralutbildning

Jag har från och med i år glädjen att tillsammans med Bröderna Jörgen och Christer Tranberg starta en utbildning i Stockholm inom Kraniosakralterapi. Bröderna Tranberg har sedan 90-talet drivit utbildning inom denna gren av manuell medicin, sprungen ur osteopatin.

Du som är intresserad av denna utbildning kan gå in på Bröderna Tranbergs hemsida www.tranbergs.se och läsa mer men
anmäla er till mig här i rutan till höger eller sms/ring 0708 174639. Hjärtligt Välkommen!

Kurser under hösten 2017 och våren/hösten 2018

KS VI 16-19/11 2017 (1) = första gruppen

KS I 11-14/1 2018 WS I 17-18/3
KS VII 17-20/2 (1)
KS II 21-24/4 WS II 19-20/5
KS III 1-4/6 WS III 9-10/6
KS IV 16-19/8 WS IV 22-23/9
KS V 11-14/10 WS V 10-11/11
KS VI 13-16/12