6

Osteopati är den ursprungliga och

optimala formen inom manuell medicin

7

Osteopati är den ursprungliga och

optimala formen inom manuell medicin

Osteopati

Osteopati

Som Osteopat ser jag till hela människan

Fysiskt/anatomiskt/fysiologiskt
Mentalt/psykiskt
Känslomässigt/emotionellt

Osteopati är den ursprungliga formen av Manuell Medicin

Jag försöker Alltid hitta orsaken till ett besvär. Det onda är oftast bara ett symtom

Jag har som Osteopat många tekniker/verktyg/metoder att använda mig av och kan på så sätt skräddarsy varje behandling så att den passar varje individ. En behandling är högst individuell, två personer kan tyckas ha identiska besvär men ska antagligen behandlas helt olika.

Detta på grund av att vi alla har vår egen historia av sjukdom, skador, stress, känslomässiga trauman m.m. med oss i bagaget.

Här följer några exempel på symtom som vi Osteopater dagligen ställs inför:

Huvudvärk, trötthet, sömnproblem, rygg, nacke- axelbesvär, ischias, magbesvär, whiplash, illamående, stressrelaterade besvär, oro, ångest, yrsel, käkledsbesvär, utmattningsdepression, menstruationssmärtor, graviditetsbesvär, foglossning, värk i armar, öronsus m.m.

Samtliga tekniker/metoder jag använder brukar upplevas som mycket behagliga.

Hur arbetar en Osteopat?

En Osteopat har Alltid som avsikt att stödja och främja alla system i kroppen och dess självläkande förmåga.

En Osteopat har minst en 4,5 – 5 årig utbildning inom västerländsk medicin. Det innebär att vi har mycket god kunskap i anatomi (kroppens uppbyggnad), fysiologi (kroppens funktion) och patologi (sjuklig förändring). Utöver denna medicinska grundkunskap lär vi oss hur alla system i kroppen samspelar med varandra så att hälsa kan upprätthållas. Det kallas Osteopatisk medicin.
Dessa system är bl.a det cirkulatoriska systemet, nervsystemet, lymfsystemet, immunsystemet, det muskulofasciella/skelettala systemet, det endokrinologiska systemet.

Vi anser att Hälsa är när en människa ser till att underhålla alla sina mänskliga och biologiska behov för välmående. Om så inte är fallet så kommer det uppstå obalans i något eller några av dessa system och ohälsan är ett faktum.

Det finns en inneboende intelligens i kroppens samtliga celler att sträva efter balans eller homeostas. Denna strävan finns där hela livet. Vi Osteopater assisterar kroppens olika system så att balansen upprätthålls. Detta gör vi med våra händer…

Exempel: En person som inte trivs på sitt arbete men ändå känner sig tvungen att fortsätta gå dit. Så småningom får hon magbesvär och kanske även sömnbesvär pga sin oro. Även ländryggen börjar värka lite diffust…

Så här resonerar en Osteopat: Så fort en person känner en oro en längre tid ökar ”drivet” i Det sympatiska nervsystemet. Det är ett uråldrigt biologiskt system som skall skydda oss mot faror. Detta kallas ”fight & flight”. Stresshormoner som kortisol frisätts bl.a. Detta gör att det parasympatiska nervsystemet som står för lugn och ro, återhämtning inte fungerar som det ska. Det kan leda till att mag-tarmarbetet börjar krångla och så även sömnen. Det blir svårt att varva ned och sluta tänka.
Det finns både en mekanisk och två neurologiska kopplingar till ryggbesväret och magen. En del av tunntarmen (messenteric root) fäster nämligen in på vissa ländkotor. Om tunntarmen är i dysfunktion blir den stram och skapar sämre rörelse i ländryggen vilket kan leda till besvär. Det finns också en stark neurologisk koppling via sympatiska nervsystemet som hämmar impulsflödet till mag-tarmkanalen. En annan faktor är att från mag-tarmkanalen går nerver in till ryggraden på en viss nivå. I samma ingång passerar nerver som styr muskler i ryggen på den nivån. Om det är stört i de impulserna kan även muskulaturen och dess leder i ryggraden påverkas och få ökad spänning och i och med det kan värk uppstå. Detta fenomen kallas viscero (inre organ)-somatisk (muskel) reflex.

Detta är självklart bara ett av många exempel på hur vi tänker.

I exemplet ovan vill vi försöka normalisera aktiviteten i mag-tarmkanalen och minska aktiviteten i det sympatiska nervsystemet.